ผู้จัดการ

Work Life

ผู้จัดการที่ดีต้องมีทักษะในการพูดหรือประสานงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ในหนึ่งหน่วยงานหรือฝ่ายงานจะต้องมีหัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมกิจการงานทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมบุคคลที่อยู่ในส่วนงานนั้นๆ  เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่บางอย่างหรือบรรลุเป้าหมายกลุ่มเฉพาะ ผู้จัดการอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ พวกเขาพบเห็นได้ทั่วไปใน บริษัท ต่างๆ แต่สามารถพบได้ในทุกสถานการณ์ที่มีความต้องการผู้นำเพื่อเป็นหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ ซึ่งในการจัดการไม่ว่าจะเป็นงานบุคคลหรือโครงการนั้นจำเป็นจะต้องมีความเป็นผู้นำที่สูงมาก เพื่อพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งด้วยภาระหน้าที่ทั้งหมดจะทำให้คุณมีรายได้จากตำแหน่งนี้ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน  หน้าที่หลักของผู้จัดการทั่วไป  วางแผน ควบคุมงานทั้งหมด  เรียกว่าแทบจะทำครอบคลุมหมดทุกอย่างในองค์กร