อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยจากการใช้งานปั้นจั่นและความสำคัญของการตรวจ ปจ2

ตรวจ ปจ2

                ปั้นจั่นประเภทเคลื่อนที่ได้หรือปั้นจั่นประเภทที่ 2(ปจ2) นั้นก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากไม่แพ้ปั้นจั่นประเภทที่ 1 เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยจากการใช้งานปั้นจั่นรวมถึงความสำคัญในการตรวจปจ2 กันค่ะ

ความสำคัญของการตรวจ ปจ2

                ปั้นจั่นหรือเครนเป็นเครื่องจักรที่มีโอกาสสูงในการก่ออุบัติเหตุ โดยทั่วไปแล้วปั้นจั่นนั้นมีหลายประเภท แต่ประเภทที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือรถปั้นจั่นซึ่งเป็นหนึ่งในปั้นจั่นประเภทที่ 2(ปจ2) ซึ่งเป็นปั้นจั่นที่นิยมในการก่อสร้างนั่นเอง สำหรับสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ปั้นจั่นพลิกคว่ำ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเกือบครึ่งของอุบัติเหตุของรถปั้นจั่นเกิดจากสาเหตุนี้ เนื่องจากปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก หากวัสดุนั้นหนักเกินไปก็ทำให้ปั้นจั่นพลิกคว่ำกันได้ง่ายๆ หรือถ้าใช้ยกวัสดุที่อยู่ไกลจากปั้นจั่นมากเกินไปก็อาจทำให้เสียสมดุลจนคว่ำได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการส่งผลต่อความสมดุลของปั้นจั่นด้วย เช่น ลมกระโชกแรง  สภาพพื้นดินหรือขาตั้งไม่มีความมั่นคง เป็นต้น
  • ปั้นจั่นถล่ม พบได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดตั้งไม่ถูกวิธี ปั้นจั่นเสื่อมสภาพเกินไป ยกเกินพิกัดน้ำหนัก เป็นต้น
  • ไฟฟ้าดูดลงรถปั้นจั่น มักเกิดจากการที่ต้องทำงานใกล้บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง หากเกิดไฟฟ้าดูดลงปั้นจั่นจริงๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
  • วัสดุหล่นทับ มักเกิดจากการยึดเกาะวัสดุอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวัสดุหล่นทับ ห้ามยกวัสดุข้ามศีรษะผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆเด็ดขาด
  • สาเหตุอื่นๆ เช่น แขนปั้นจั่นโก่งงอหรือหัก ปั้นจั่นระเบิด เป็นต้น

หากต้องการใช้งานปั้นจั่นปั้นจั่นอย่างปลอดภัย นอกจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกต้องรัดกุมแล้ว สิ่งหนึ่งที่ห้ามมองข้ามไปโดยเด็ดขาดเลยคือการตรวจสอบปั้นจั่น ว่าจะใช้งานปั้นจั่นประเภทใด จะตรวจปจ1 หรือตรวจปจ2 ก็ตาม จะต้องตรวจตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด เพราะอุบัติเหตุจากปั้นจั่นจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากความชำรุดทรุดโทรมของปั้นจั่น การเสื่อมสภาพ ความผิดปกติขออะไหล่บางชิ้น เป็นต้น ซึ่งถ้าตรวจปั้นจั่นอย่างละเอียด ปัญหาเหล่านี้มักถูกจัดการอย่างเยบร้อยอยู่เสมอเพื่อให้ปั้นจั่นพร้อมต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

สรุปได้ว่าการตรวจปจ2 มีความสำคัญต่อการใช้งานปั้นจั่นมาก เพราะเป็นการเตรียมพร้อมปั้นจั่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบปั้นจั่นกันเป็นประจำด้วย และนอกจากปั้นจั่นประเภทที่ 2 แล้ว ใครมีปั้นจั่นประเภทที่ 1(ปจ1) เอาไว้ใช้งานก็ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกัน

About the Author

You may also like these