November 20, 2021

Games Lifestyle

อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยจากการใช้งานปั้นจั่นและความสำคัญของการตรวจ ปจ2

                ปั้นจั่นประเภทเคลื่อนที่ได้หรือปั้นจั่นประเภทที่ 2(ปจ2) นั้นก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากไม่แพ้ปั้นจั่นประเภทที่ 1 เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยจากการใช้งานปั้นจั่นรวมถึงความสำคัญในการตรวจปจ2 กันค่ะ ความสำคัญของการตรวจ ปจ2                 ปั้นจั่นหรือเครนเป็นเครื่องจักรที่มีโอกาสสูงในการก่ออุบัติเหตุ โดยทั่วไปแล้วปั้นจั่นนั้นมีหลายประเภท แต่ประเภทที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือรถปั้นจั่นซึ่งเป็นหนึ่งในปั้นจั่นประเภทที่ 2(ปจ2)